Özgül Öğrenme Güçlüğü (Özel Öğrenme Güçlüğü)

Özgül öğrenme güçlüğü (özel öğrenme güçlüğü) okul döneminde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Öğrenmede zorlanma okuma, yazma, matematik alanında ya da birden fazlasında olabilir. En sık okuma zorluğu görülmektedir (Disleksi). Okul çağı çocuklarında %5-15 oranında rastlandığı belirtilmektedir (APA, 2018). Özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların bir kısmına da Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) eşlik edebilmektedir. Özgül Öğrenme Güçlüğünün, gelişimsel olarak beynin olgunlaşmasında farklılık ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Disleksi, Özgül Öğrenme Güçlüğünün, okumada zorlanma ile seyreden alt tipini tarif eder. Okumada zorlanma, sesleri ve heceleri tanımada kavramada, birleştirmede zorlanma, sesleri karıştırma (özellikle b-d, p-b, m-n gibi), yavaş okuma, harf hece atlama, karıştırma, ters okuma, satır takibinde zorlanma, okuduğunu anlamada zorlanma, gibi birçok alanda etkilenme ile ortaya çıkabilir. Ayrıca disleksisi olan çocuk, ergen ve yetişkinler, okuma aktivitelerinde zorlanır ve bu nedenle yapmaktan kaçınabilirler.

Disgrafi, öğrenme güçlüğünün yazmada zorlanma ile seyreden alt tipidir. Benzer şekilde, harfleri heceleri tanımada, ayırt etmede, birleştirmede zorlanma, noktalama işaretlerini öğrenmede zorlanma, ters yazma görülen belirtiler arasındadır.

Diskalkuli ise öğrenme güçlüğünün matematik alanında zorlanma ile ortaya çıkan alt tipidir. Sıralı becerilerde zorlanma, sembolleri öğrenmede zorluk, problem çözmede güçlüğü, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi matematikle ilgili birçok alanda zorluk görülebilir.

Farklı adlandırmalara rağmen öğrenme güçlü olan çocukların birçoğunda, farklı alanlarda zorlanmalar birlikte görülür. Dün-bugün gibi kavramları karıştırma, saati öğrenmede zorlanma, yönlerde zorlanma, sağ-sol karıştırma, düğme ilikleme, ayakkabı bağlamada zorlanma gibi birçok ek belirti özgül öğrenme güçlüğüne eşlik edebilmektedir.

Bütün bu sıralananlara rağmen bu belirtilerin çocuğun yaşına, gelişimsel özelliklerine, aldığı eğitime göre değerlendirilmesi önemlidir. Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocuklar sıklıkla öğretmenleri ve ebeveynleri tarafından fark edilebilirler. Bu belirtilerin çocuğunuzda görülmesi veya bunlardan şüphelenmeniz durumunda çocuk psikiyatri hekimine başvurmak önemlidir. Tanı süreci klinik değerlendirme, okuldan ve aileden edinilen bilgiler, öğrenme becerilerini değerlendiren testlerle gerçekleştirilir. Ayrıca öğrenmeye engel olabilecek, görme işitme problemlerinin de ayırt edilmesi önemlidir.

Özgül Öğrenme Güçlüğünün tedavisi, uygun eğitsel programların yapılması ve çeşitli eşlik eden problemlerin önlenmesidir. Unutulmamalıdır ki, Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, normal zihinsel kapasiteye sahiptir, birçok alanda oldukça başarılıdır ve öğrenme becerileri gerekli müdahalelerle desteklenirse zorluklarının üstesinden gelebilirler. Özgül öğrenme güçlüğünün erken fark edilmesi, müdahale edilerek, uygun eğitim sürecine yönlendirilmesi, çocuğun sonradan yaşayacağı zorlukların önlenmesi açısından önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir