Özgeçmiş

Uzman Doktor Hatice Gözde Akkın Gürbüz, 1987 yılında Isparta’da doğdu. İlk ve orta öğretiminin ardından, Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi’ni bitirdi. Daha sonra, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı. Tıp fakültesini derece ile tamamlamasının ardından, tıpta uzmanlık sınavında yüksek bir sıralama ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi) bölümünü kazandı. Uzmanlık eğitiminin ardından, zorunlu hizmetini Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi sonrasında, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Bu süreçte edindiği klinik ve teorik bilgi birikimini şu anda muayenehanesinde sürdürmektedir. Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi ve Rumeli Üniversitesi’nde öğretim üyesi ünvanıyla akademik çalışmalar yürütmekte ve ders vermektedir. Psikiyatri alanında çalışmaları yanı sıra, İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe Eğitimi devam etmektedir. Ulusal ve Uluslararası kongrelerde konuşmaları ve ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

Dernek ve üyelikler: Türk Tabipler Birliği, Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği, Türk Psikiyatri Derneği, İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği

Bilimsel Yayınları:

 • Akkın Gürbüz, Hatice Gözde, Demir, T., Gökalp Özcan, B., Kadak, M. T., & Poyraz, B. Ç. (2016). Use of social network sites among depressed adolescents. Behaviour & Information Technology, 1-7.

 •  Doğangün B., Elagöz M., Akkın H.G., Yorulmaz A.C., “Evaluation of Forensic Cases Admitted to a Child and Adolescant Psychiatry Clinic”, International Journal of Legal Medicine, Vol 126, sup. 1, pp 714, 2012
 •  Özan S., Aras Ş.,Özyurt G., Akkın Gürbüz G.,Miral S.,Musal B., Çocuk ve genç psikiyatrisi derneği yeterlilik kurulu eğitim gereksinimleri çalışması, P17,TEGED, 2013
 •  Yılmaz, E. D., Ünal, Ö., Palancı, M., Kandemir, M., Örek, A., Akkın, G., … & Selçuk, Z. (2015). Dokuz Tip Mizaç Ölçeği Ergen (DTMÖ-E) Formunun Geçerlik-Güvenirliği ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle Mizaç Tipleri Arasındaki İlişki. Eğitim Ve Bilim, 40(179).
 • Tarakçıoğlu, M. C., Kadak, M. T., Gürbüz, H. G. A., Doğan, E., & Erdoğan, F. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocuk ve ergenlerde uyku alışkanlıkları. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 71.
 • Coskun, G. N., Akkin Gurbuz, H. G., Ceri, V., & Dogangun, B. (2018). Psychiatric comorbidities in children with specific learning disability. Anadolu Psıkıyatrı Dergısı-Anatolıan Journal Of Psychıatry, 19(1), 87-94.
 • Tarakçıoğlu, M. C., Kadak, M. T., Gürbüz, G. A., Poyraz, B. Ç., Erdoğan, F., & Aksoy, U. M. (2018). Evaluation of the Relationship Between Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms and Chronotype. Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi, 2018;55:54−58
 • Akkın Gürbüz HG, Demirpençe Seçinti D, Neze H. Klozapin Related Late Onset Angioedema: A Case Report. (yayın aşamasında)

Eğitimler:

 • PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ PSİKİYATRİDE ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİK TEKNİKLERİ KURSU
 • DEHB ENSTİTÜSÜ
 • NÖROPSİKİYATRİ BULUŞMALARI İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOG OLMAYANLAR İÇİN NÖROLOJİ KURSU
 • TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ SOSYAL ZİHİN KURSU HAKAN ATALAY
 • FATİH ÜNAL OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARI İÇİN DUYGULANIM BOZUKLUKLARI VE ŞİZOFRENİ GÖRÜŞME ÇİZELGESİ UYGULAMALI EĞİTİMİ
 • ŞEREF ÖZER HİPNOTERAPİ TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMİ TPD
 • ADLİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UYGULAMALARI KURSU
 • PSİKANALİZE GİRİŞ SEMİNERLERİ, İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ
 • HAKAN TÜRKÇAPAR BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ-TEMEL TEORİK EĞİTİMİ
 • JHON T. WALKUP FUNDAMENTALS OF CHİLD PSYCOPHARMACHOLOGLY TRAINING I-II
 • OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ, OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ
 • İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANNE-ÇOCUK TERAPİSİ ÜZERİNE EĞİTİMİ ELIZABETH TUTERS & SUSAN YAPSLEY
 • ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETİN GÖSTERGELERLE İZLENMESİ
 • PLAY THERAPY TRAINING; CHILDREN WITH ADHD, BEHAVIORAL PROBLEMS, DIVORCE PARENTS, ANXIETY DISORDERS, SEXUAL ABUSE AND SHORT TERM PLAY THERAPY REBECA CHOW,LCPS,PRT/S
 • AKADEMİKA KLİNİK ARAŞIRMLARDA DOĞRU UYGULAMA ESASLARI
 • ÇOCUK ERGEN PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ FORMASYONU, HALEN DEVAM EDİYOR. ICEPPD.